''การเป็นครูที่ดีนั้นจะต้องระลึกอยู่เสมอว่า ศรัทธาในการเป็นครู เพื่อช่วยเหลือหรือสั่งสอนศิษย์และผู้อื่นนั้น เกิดขึ้นด้วยตัวเอง มีความรู้สึกเห็นชอบในงานสอน มีศรัทธาที่จะทำงาน มีเวลาที่จะปฎิบัติงานและพร้อมที่จะเป็น ครู...'' สุขภาพกาย…….จิตดี……..สำนึกสาธารณะ………พัฒนาสู่ความยั่งยืน กำหนดปิดเทอม 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 30 ตุลาคม 2555

วันศุกร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2555

เทศกาลปอยส่างลอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน


ประเพณีปอยส่างลอง เป็นประเพณีที่มีมาแต่ช้านาน เป็นประเพณีของชาวไทยใหญ่ในการบวชลูกหลานที่เป็นบุตรชาย เพื่อเป็นสามเณร ประเพณีนี้ถือว่าเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ ใครเป็นเจ้าภาพจะได้ผลบุญกุศลอย่างใหญ่หลวง บางหมู่บ้านหรือชุมชน นิยมจัดบวชแบบหมู่ คือให้ส่างลอง(ลูกแก้ว) ไปรวมกันที่บ้านเจ้าภาพใหญ่ จะมีการเฉลิมฉลองกันอย่างครึกครื้น มีการแห่ประโคมด้วย กลองก้นยาว ฉาบฉิ่ง กลอง ฆ้อง กันอย่างสนุกสนาน นานถึงสามวัสามคืน มีการแห่งขบวนของส่างลอง โดยจัดเป็นริ้วขบวน โดยส่างลองจะนิยมขึ้นขี่บนบ่าของตะเป่ส่างลอง หรือผู้ใหญ่ซึ่งเป็นพี่เลี้ยงของส่างลอง แห่แหนไปตามวัดและซอกซอยของชุมชน เพื่อไปขมาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ของชุมชน มีการแต่งตัวให้กับตัวส่างลองอย่างสวยงาม ขบวนแห่เป็นที่สนใจของผู้พบเห็นและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เนื่องจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่จัดงานประเพณีปอยส่างลองได้อย่างยิ่งใหญ่ ทุกปีในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และในพื้นที่ในหมู่บ้านที่ห่างไกลออกไป และอำเภอใกล้เคียง เช่น ขุนยวม และอำเภอแม่สะเรียง ยังคงรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี การบวชลูกแก้ว หรือปอยส่างลอง ไว้อย่างเหนียวแน่น ส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐในการส่งเสริมให้จัดงานปอยส่างลอง ขึ้นทุกปี เทศกาลปอยส่างลอง ส่วนมากจะจัดในช่วงเดือนมีนาคม ถึงต้นเดือนเมษายน นักท่องเที่ยว สามารถตรวจสอบเวลา การจัดงานได้จากสำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน หรือประชาสัมพันธ์จังหวัด โดยการจัดงานจะอยู่ในช่วงหน้าร้อนประมาณกลางเดือน มีนาคม - เมษายน  ก่อนวันสงกราน  ของทุกปี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น