''การเป็นครูที่ดีนั้นจะต้องระลึกอยู่เสมอว่า ศรัทธาในการเป็นครู เพื่อช่วยเหลือหรือสั่งสอนศิษย์และผู้อื่นนั้น เกิดขึ้นด้วยตัวเอง มีความรู้สึกเห็นชอบในงานสอน มีศรัทธาที่จะทำงาน มีเวลาที่จะปฎิบัติงานและพร้อมที่จะเป็น ครู...'' สุขภาพกาย…….จิตดี……..สำนึกสาธารณะ………พัฒนาสู่ความยั่งยืน กำหนดปิดเทอม 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 30 ตุลาคม 2555

วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมกีฬา SP2โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา SP2 ระหว่างวันที่ 10 - 11 กรกฎาคม 2553 ณ สนามกีฬาโรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตร ศึกษา โดยโรงเรียนส่งกีฬา 1 ประเภท คือ กีฬาตระกร้อชาย รุ่นอายุ 12 และ15 ปี ชาย มีครูผู้ควบคุมคือ ครูเควิน ฌานชีวินสุข ผลการแข่งขัน กีฬาตระกร้อ ได้เข้ารอบชิง โดยพบกับโรงเรียนบ้านแม่จอ ผลการแข่งขัน ได้อันดับที่ 2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น