''การเป็นครูที่ดีนั้นจะต้องระลึกอยู่เสมอว่า ศรัทธาในการเป็นครู เพื่อช่วยเหลือหรือสั่งสอนศิษย์และผู้อื่นนั้น เกิดขึ้นด้วยตัวเอง มีความรู้สึกเห็นชอบในงานสอน มีศรัทธาที่จะทำงาน มีเวลาที่จะปฎิบัติงานและพร้อมที่จะเป็น ครู...'' สุขภาพกาย…….จิตดี……..สำนึกสาธารณะ………พัฒนาสู่ความยั่งยืน กำหนดปิดเทอม 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 30 ตุลาคม 2555

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ประชาสัมพันธ์งานวันแม่แห่งชาติ 2553 โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ


กำหนดการจัดงานวันแม่แห่งชาติ 2553

โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 จะจัดงานวันแม่แห่งชาติ ปี 2553 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2553 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ ต.แม่นาจาง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน รับชมการแสดงของเด้็กนักเรียนชาวปกาเกอญอ ตลอดงาน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น