''การเป็นครูที่ดีนั้นจะต้องระลึกอยู่เสมอว่า ศรัทธาในการเป็นครู เพื่อช่วยเหลือหรือสั่งสอนศิษย์และผู้อื่นนั้น เกิดขึ้นด้วยตัวเอง มีความรู้สึกเห็นชอบในงานสอน มีศรัทธาที่จะทำงาน มีเวลาที่จะปฎิบัติงานและพร้อมที่จะเป็น ครู...'' สุขภาพกาย…….จิตดี……..สำนึกสาธารณะ………พัฒนาสู่ความยั่งยืน กำหนดปิดเทอม 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 30 ตุลาคม 2555

วันพุธที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ขอแสดงความเสียใจกับห้างเซ็นเตอร์วัน


โรงเรียนขอแสดงความเสียใจกับห้างเซ็นเตอร์วันและพนักงานทุกคน ขอให้เหตุการ์วิกฤติผ่านพ้นไปได้ในเร็ววัน

ทุกคนได้ทำงานเป็นปกติอย่างเดิม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น