''การเป็นครูที่ดีนั้นจะต้องระลึกอยู่เสมอว่า ศรัทธาในการเป็นครู เพื่อช่วยเหลือหรือสั่งสอนศิษย์และผู้อื่นนั้น เกิดขึ้นด้วยตัวเอง มีความรู้สึกเห็นชอบในงานสอน มีศรัทธาที่จะทำงาน มีเวลาที่จะปฎิบัติงานและพร้อมที่จะเป็น ครู...'' สุขภาพกาย…….จิตดี……..สำนึกสาธารณะ………พัฒนาสู่ความยั่งยืน กำหนดปิดเทอม 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 30 ตุลาคม 2555

วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2554

การอบรมการใช้โปรแกรม SMIS OBEC54 ณ ห้องทรัพยากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2นายพชร ศิละวรรณโณ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ ให้เข้ารับการอบรมการใช้โปรแกรม SMIS OBEC 54 ระหว่างวันที่ 6 -8 มิถุนายน 2554 ณ ห้องทรัพยากรมนุษย์ จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น