''การเป็นครูที่ดีนั้นจะต้องระลึกอยู่เสมอว่า ศรัทธาในการเป็นครู เพื่อช่วยเหลือหรือสั่งสอนศิษย์และผู้อื่นนั้น เกิดขึ้นด้วยตัวเอง มีความรู้สึกเห็นชอบในงานสอน มีศรัทธาที่จะทำงาน มีเวลาที่จะปฎิบัติงานและพร้อมที่จะเป็น ครู...'' สุขภาพกาย…….จิตดี……..สำนึกสาธารณะ………พัฒนาสู่ความยั่งยืน กำหนดปิดเทอม 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 30 ตุลาคม 2555

วันพุธที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2554

พิธีเปิดกีฬาศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่นาจาง "แม่นาจางเหนือเกมส์"

นายสมบูรย์ สันชมภู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต2 เป็นประธานในพิธีเปิดงานกีฬาศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่นาจาง "แม่นาจางเหนือเกมส์" ระหว่างวันที่ 13- 14 มกราคม 2554 ผอ.สายัญ โพธิ์สุวรรณ์ และคณะครูในศูนย์เครือข่ายให้การต้อนรับ
ชนิดกีฬาที่แข่งขัน ได้แก่ กรีฑา วอลเลย์บอล ฟุตบอล ตะกร้อ แชร์บอล เปตอง และกีฬาพื้นบ้านคุณภาพ


คณะกรรมการร่วมเป็นเกียรติ
รองสมบูรย์ กล่าวเปิด

ขบวนนักกีฬา
กีฬาแชร์บอล

กีฬาศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่นาจาง "แม่นาจางเหนือเกมส์"

เชิญชม กีฬาศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่นาจาง "แม่นาจางเหนือเกมส์" ระหว่างวันที่ 13- 14 มกราคม 2554 ชมการแข่งขันกีฬา
ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา วอลเลย์บอล ฟุตบอล ตะกร้อ แชร์บอล เปตอง และกีฬาพื้นบ้าน
รับประกันคุณภาพโดย ผอ.สายัญ โพธิ์สุวรรณ์