''การเป็นครูที่ดีนั้นจะต้องระลึกอยู่เสมอว่า ศรัทธาในการเป็นครู เพื่อช่วยเหลือหรือสั่งสอนศิษย์และผู้อื่นนั้น เกิดขึ้นด้วยตัวเอง มีความรู้สึกเห็นชอบในงานสอน มีศรัทธาที่จะทำงาน มีเวลาที่จะปฎิบัติงานและพร้อมที่จะเป็น ครู...'' สุขภาพกาย…….จิตดี……..สำนึกสาธารณะ………พัฒนาสู่ความยั่งยืน กำหนดปิดเทอม 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 30 ตุลาคม 2555

วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555

ฝากจาก ผอ.บุญตา และครูเดี่ยว

 
'' การเป็นครูที่ดีนั้นจะต้องระลึกอยู่เสมอว่า
ศรัทธาในการเป็นครู
เพื่อช่วยเหลือหรือสั่งสอนศิษย์และผู้อื่นนั้น เกิดขึ้นด้วยตัวเอง
มีความรู้สึกเห็นชอบในงานสอน
มีศรัทธาที่จะทำงาน
มีเวลาที่จะปฎิบัติงาน
และพร้อมที่จะเป็น ครู...''

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น