''การเป็นครูที่ดีนั้นจะต้องระลึกอยู่เสมอว่า ศรัทธาในการเป็นครู เพื่อช่วยเหลือหรือสั่งสอนศิษย์และผู้อื่นนั้น เกิดขึ้นด้วยตัวเอง มีความรู้สึกเห็นชอบในงานสอน มีศรัทธาที่จะทำงาน มีเวลาที่จะปฎิบัติงานและพร้อมที่จะเป็น ครู...'' สุขภาพกาย…….จิตดี……..สำนึกสาธารณะ………พัฒนาสู่ความยั่งยืน กำหนดปิดเทอม 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 30 ตุลาคม 2555

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ดูงาน สมศ.ที่ไทยรัฐวิทยา 33 แม่สะเรียง

นายบุญตา ค่าภูเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ พร้อมคณะครู โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ ร่วมศึกษาดูงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 บ้านทุ่งพร้าว อำเภอแม่สะเรีย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 8  กรกฎาคม 2555 ในงานนี้มีคณะครู ได้รับประสบการณ์แล้วความรู้ที่จะนำไปปรับใช้ในการประกันคุณภาพภายใน ต่อไปไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น