''การเป็นครูที่ดีนั้นจะต้องระลึกอยู่เสมอว่า ศรัทธาในการเป็นครู เพื่อช่วยเหลือหรือสั่งสอนศิษย์และผู้อื่นนั้น เกิดขึ้นด้วยตัวเอง มีความรู้สึกเห็นชอบในงานสอน มีศรัทธาที่จะทำงาน มีเวลาที่จะปฎิบัติงานและพร้อมที่จะเป็น ครู...'' สุขภาพกาย…….จิตดี……..สำนึกสาธารณะ………พัฒนาสู่ความยั่งยืน กำหนดปิดเทอม 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 30 ตุลาคม 2555

วันพุธที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ขอแสดงความเสียใจกับห้างเซ็นเตอร์วัน


โรงเรียนขอแสดงความเสียใจกับห้างเซ็นเตอร์วันและพนักงานทุกคน ขอให้เหตุการ์วิกฤติผ่านพ้นไปได้ในเร็ววัน

ทุกคนได้ทำงานเป็นปกติอย่างเดิม

วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ต้อนรับการเปิดเทอม ปี 2553การฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ก่อนเปิดภาคเรียน ปี2553

ศูนย์เครือข่าย ฯ แม่นาจาง มอบหมายให้ครูพชร ศิละวรรณโณ ครูโรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ เข้าร่วมการอบรมคอมพิวเตอร์ ณ ห้องทรัพยากรมนุษย์ สพท.แม่ฮ่องสอน เขต 2


การอบรมคอมพิวเตอร์ ณ สพท.แม่ฮ่องสอน เขต 2


ในงานนี้ ศูนย์เครือข่ายฯแม่นาจาง ได้มอบหมายให้ ครูพชร ศิละวรรณโณ เข้าร่วมการอบรมคอมพิวเตอร์ ด้วย